תבנית ראש וכתפיים

ראש וכתפיים היא תבנית היפוך שנוצרת על ידי שלושה שיאים רצופים ושני שפלי ביניים. הפסגות הראשונה והשלישית נקראות כתפיים. הן ממוקמות בערך באותה רמה מתחת לשנייה - הראש.  בנוסף,  הקו הנמשך לאורך השפל הבינוני - קו הצוואר, הוא חשוב. התבנית נחשבת למושלמת רק כאשר המחיר יורד מתחת לקו הצוואר לאחר שיצר את הכתף הימנית. הציפיה היא שתנועת מחירים נוספת למטה תהיה שווה פחות או יותר לגובה של הראש.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר נמשך דרך שפל ביניים ומוגבל על ידי צמתים עם קווי מחיר. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 7), ממוקמות ב-5/5 פיווטים. נקודה 7 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם תבניות שמתהוות. ייתכן שהכתף הימנית של תבנית כזו לא תהיה בפיווט, וקווי המחיר שאמורים ליצור אותה יהיו מנוקדים.

התבנית נחשבת כאחת שהושלמה, לאחר היווצרות הכתף הימנית, המחיר (סגירה) יורד מתחת לקו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר היווצרות התבנית.  כאשר ברים חדשים מופיעים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מ'ממתין' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 3 סטטוסים בסך הכל:

  • ממתין. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ולא עלה מעל כתף ימין.
  • השיג. המחיר הגיע לרמה המצופה  .
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה המצופה  ועלה מעל כתף ימין.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה תינתן לזה שמצבו 'ממתין'. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ממתין, אז הגרף  יציג את הדפוס שקו הצוואר שלו קרוב יותר לקו האופקי וההבדל בערכי הכתף קטן יותר.

תשומות:

  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה שנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה הראש. גובה הראש מחושב כהפרש בין ערך המחיר של הציר, שבו נמצא הראש, לבין קווי הצוואר באותו בר. ערך אחוז.
  • הפרש מינימלי נדרש - ההבדל המינימלי הנדרש בגובה הכתפיים והראש. גובה הכתפיים מחושב כהפרש בין ערך מחיר הפיווט, בו הוא נמצא, לבין קו הצוואר על אותו בר. ערך אחוז.
  • שיפוע מקסימלי של קו הצוואר - הפרש הגובה המרבי המותר בין קווי המחיר השמאלי והימני היוצרים את הראש. ערך אחוז.
  • הבדל מקסימלי של גובה הכתפיים - ההפרש המקסימלי המותר בגובה הכתף השמאלית והימנית. ערך אחוז.
  • ההבדל המקסימלי של רוחב הכתפיים - ההבדל המקסימלי ברוחב הכתפיים המותר. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו באופן מלא.