תבנית ראש וכתפיים

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

ראש וכתפיים היא תבנית היפוך שנוצרת על ידי שלושה שיאים רצופים ושני שפלי ביניים. הפסגות הראשונה והשלישית נקראות כתפיים. הן ממוקמות בערך באותה רמה מתחת לשנייה - שזה הראש.  בנוסף,  הקו הנמשך לאורך השפל הבינוני - קו הצוואר, הוא חשוב. התבנית נחשבת למושלמת רק כאשר המחיר יורד מתחת לקו הצוואר לאחר שיצר את הכתף הימנית. הציפיה היא שתנועת מחירים נוספת למטה תהיה שווה פחות או יותר לגובה של הראש.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר נמשך דרך שפל ביניים ומוגבל על ידי צמתים עם קווי מחיר. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 7), ממוקמות ב-5/5 פיווטים. נקודה 7 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם תבניות שמתהוות. ייתכן שהכתף הימנית של תבנית כזו לא תהיה בפיווט, וקווי המחיר שאמורים ליצור אותה יהיו מנוקדים.

התבנית נחשבת כאחת שהושלמה, לאחר היווצרות הכתף הימנית, המחיר (סגירה) יורד מתחת לקו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר היווצרות התבנית.  כאשר ברים חדשים מופיעים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מ'ממתין' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. יש 4 מצבים בסך הכל:

  • בהמתנה. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ולא עלה מעל כתף ימין.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה המצופה 
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה המצופה  ועלה מעל כתף ימין.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע באופן חד משמעי את מצב התבניות

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה תינתן לזה שמצבו 'ממתין'. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ממתין, ואז התבנית הברורה ביותר תוצג בגרף. תבנית עם הסטטוס "בלתי ניתן להגדרה" נמחקת אם היא מצטלבת עם תבנית עם מצב שונה.

התראות:

תבנית חדשה. היא מופעלת כשתבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם יש לה מיקום שונה של הכתף השמאלית, הראש או אחד ממיקומי הביניים.

נוצרה תבנית. היא מופעלת כאשר לאחר הופעת הכתף הימנית מופיע בר שנסגר מתחת לקו הצוואר.

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה שנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה הראש. גובה הראש מחושב כהפרש בין ערך המחיר של הפיווט, שבו נמצא הראש, לבין קווי הצוואר באותו בר. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואן.