תבנית גרף מלבן

המלבן יוצר את תנועת המחיר בין שני קווים אופקיים. מלבן נחשב לתבנית לא מוגדרת. הציפיה היא כי לאחר שהמחיר יחצה את אחד מהקווים האופקיים, הוא ימשיך לנוע לגובה המלבן בקירוב לכיוון הפריצה.

האינדיקטור מנתח את 600 הברים (נרות) האחרונים בחיפוש אחר התאמות עם תבנית נתונה של 4 נקודות. הנקודות שהאינדיקטור מוצא קשורות לנקודות הציר המתאימות ביותר. לאחר שהם נמצאו, המחוון בודק האם הנקודות תואמות את כללי התבנית ואת הסטייה המרבית המותרת שצוינה: במרווח בין הנקודה הראשונה והאחרונה, מותר למחיר לחצות את הקווים האופקיים עם 'גבוה' ו'נמוך ', אבל לא עם 'סגירה' או 'פתיחה'. משורטטים בגרף המלבנים הגדולים ביותר שאינם מצטלבים בין התבניות שנמצאו התואמים את התיאור שלמעלה  

inputs:

הפוך תבנית - משנה את רצף המינימום והמקסימום במלבן: התבנית מתחילה עם ציר גבוה אם זה  ‘false’  ועם ציר נמוך אם מועבר ל'true'.

מקור - מקור לחיפוש הראשי.

סטייה מותרת - הסטייה המרבית המותרת של נקודות מקווים אופקיים. זה מחושב כאחוז מגובה המלבן.