תבנית גרף מלבן

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

 מלבן הוא דפוס בלתי מוגדר שיכול לאותת גם על עלייה וגם על ירידה במחיר. רמת מחיר היעד תלויה בכיוון שבו המחיר שבר תבנית זו. לאחר פריצת התבנית מצופה שהמחיר ינוע בערך לגובה המלבן לכיוון הפריצה.

 

 

האינדיקטור מחפש דפוסים ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווים היוצרים מלבן (Retangle). נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר הן ב-5/5 נקודות. פריצת התבנית נקבעת על פי מחיר הסגירה. אסור שהמחיר יחתוך את הקווים האופקיים של המלבן עם הערך של מחיר הסגירה באינטרוול שבין נקודות 1 ל-4. במצב 'בתהליך' האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם תבניות שנמצאות בהתהוות. יכול להיות מצב בו שתי הנקודות האחרונות של תבנית כזו לא תהיה בפיבוט, ושורת המחיר האחרונה תהיה מנוקדת.

 

הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית 'יעד' מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר השלמת התבנית. אם התבנית אינה נשברת, האינדיקטור ישרטט 2 קווים כאלה - אחד לכל כיוון. לאחר הפריצה ישאר רק הקו לכיוון הפריצה. כשעמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שמצב התבנית משתנה מ'בהמתנה' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב העכשווי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 מצבים בסך הכל:

 

  • בהמתנה. המלבן אלא נשבר או כן נשבר והמחיר עדיין לא הגיע לרמת היעד בכיוון השבירה ולא עבר את הנקודה ההפוכה האחרונה של המלבן.
  • הושג. המחיר פרץ דרך אחד מהקווים האופקיים של המלבן והגיע ליעד באותו כיוון.
  • נכשל. המחיר פרץ את אחד מקווי המלבן ולאחר שלא הגיע ליעד, עבר את הנקודה האחרונה שממול לכיוון השבירה.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור אינו יכול לקבוע באופן חד משמעי את מצב התבנית.

 

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה ניתנת לזו שנמצאת במצב 'בהמתנה'. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג, או שהסטטוס של שניהם הוא בהמתנה, אז התבנית הגדולה יותר תוצג בגרף. תבנית עם סטטוס בלתי ניתן להגדרה נמחקת אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת מצב שונה. 

התראות:

תבנית חדשה. מופעלת כאשר תבנית חדשה מופיעה בגרף. התבנית נחשבת חדשה אם המיקום של הנקודה הראשונה השתנה.

פריצת תבניות. היא מופעלת כשמופיע בר שנסגר מחוץ למלבן. אם יש פריצה של אותו קו שעליו ממוקמת הנקודה האחרונה של התבנית, אז במקרה של ניסיון לא מוצלח לבנות מחדש את נקודה 4, התראה זו תופעל בבנייה מחדש לאחור אם לא הופיעו יותר מ-5 ברים מאז הפריצה .

 

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • סטייה מותרת - הסטייה המרבית המותרת של נקודה מהקו המתאים לה. היא מחושבת כאחוז מהמרחק בין קווי המלבן באותו בר שבו נמצאת נקודה זו.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו באופן מלא.