תבנית גרף משולש

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

משולש הוא תבנית בלתי מוגדרת שיכולה לאותת גם על עלייה וגם על ירידה במחיר. רמת מחיר היעד תלויה בכיוון שבו המחיר שבר תבנית זו. לאחר פריצת התבנית מצופה שהמחיר ינוע בערך לגובה בסיס המשולש, לכיוון הפריצה.

 

 

 

האינדיקטור מחפש דפוסים ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים את תנועות המחיר (קו מחיר) וקווים היוצרים משולש (Triangle). נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר הן ב-5/5 נקודות. פריצת התבנית נקבעת לפי מחיר הסגירה. אסור שהמחיר יחתוך את קווי המשולש עם ערך הסגירה באינטרוול שבין נקודות 1 ל-5. במצב 'בתהליך' האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם כאלה שנמצאות בהתהוות. יכול להיות מצב בו שתי הנקודות האחרונות של התבנית לא יהיו בציר, ושורת המחיר האחרונה תהיה מנוקדת.

 

 

 

הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית 'יעד' מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר שהתבנית הושלמה. אם התבנית אינה נשברת, האינדיקטור ישרטט 2 קווים כאלה - אחד לכל כיוון. לאחר הפריצה נותר רק הקו לכיוון הפריצה. כאשר עמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שמצב התבנית משתנה מ'בהמתנה' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 מצבים בסך הכל:

 

  • בהמתנה. המשולש אינו נשבר או שכן נשבר, והמחיר עדיין לא הגיע לרמת היעד בכיוון השבירה ולא עבר את הנקודה ההפוכה האחרונה של המשולש.
  • הושג. המחיר פרץ את אחד מקווי המשולש והגיע ליעד באותו כיוון.
  • נכשל. המחיר פרץ את אחד מקווי המשולש ולאחר שלא הגיע ליעד, עבר את הנקודה האחרונה שממול לכיוון השבירה.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע באופן חד משמעי את מצב התבנית.

 

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה תינתן לזו שנמצא במצב המתנה. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג, או שהסטטוס של שניהם הוא 'בהמתנה', אז התבנית הגדולה יותר תוצג בגרף. תבנית במצב בלתי ניתן להגדרה נמחקת אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת מצב שונה.

 

התראות:

תבנית חדשה. היא מופעלת כאשר תבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם השתנה המיקום של נקודה 1, 2 או 4.

פריצת תבניות. מופעלת כשמופיע בר שנסגר מחוץ למשולש. אם יש פריצה של אותו קו שעליו ממוקמת הנקודה האחרונה של התבנית, אז במקרה של ניסיון לא מוצלח לבנות מחדש את נקודה 5, התראה זו תופעל בבנייה מחדש לאחור אם לא הופיעו יותר מ-5 ברים מאז הפריצה .

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • סטייה מותרת - הסטייה המרבית המותרת של נקודה 3 מהקו המתאים. היא מחושבת כאחוז מהמרחק בין קווי המשולש באותו בר שבו נמצאת נקודה 3.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו באופן מלא.