תבנית גרף תקרה משולשת

תקרה משולשת היא תבנית היפוך שנוצרה על ידי שלושה שיאים רצופים שנמצאים באותה רמה (מותר שיהיה הבדל קל בערכים של  המחיר) ושני שפלי ביניים ביניהם. הציפיה היא שאחרי שהמחיר יגיע לשיא השלישי הוא יירד מתחת לרמת השפל הבינוני, ואז הירידה תימשך עוד בערך בהפרש בין השיאים והשפלים.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר נמשך לאורך הקטן ביותר מבין השפל הבינוני. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 7), ממוקמות ב-5/5 פיווטים. נקודה 7 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם כאלה שמתהוות. יכול להיות שהשיא השלישי של תבנית כזו לא תהיה בפיווט, וקווי המחיר שיוצרים אותה יהיו מנוקדים.

התבנית תיחשב כאחת ש הושלמה כאשר, לאחר הופעת השיא השלישי, המחיר (סגירה) ירד מתחת לקו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר שנוצרה התבנית. כאשר ברים חדשים מופיעים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מ'ממתין' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. בסך הכל יש 3 מצבים:

  • ממתין. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ולא עלה מעל התקרה האחרונה.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה המצופה.
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ועלה מעל התקרה האחרונה.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה ניתנת לזה שמצבו ממתין. אם הסטטוס של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ממתין, אז הגרף יציג את התבנית שערכי מחירי הקודקוד שלה מדויקים יותר.

תשומות:

  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה התבנית עצמה. גובה התבנית הוא ההפרש במחיר בין מקסימום התקרות למינימום של שפלי הביניים. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואם.
  • תקרות - ההפרש המקסימלי המותר בגבהי התקרות. גובה החלק העליון מחושב מהמינימום של שפל הביניים. ערך אחוז.
  • מינימום ביניים - ההפרש המרבי המותר בעומק של מינימום ביניים. עומק המינימום נמדד מהפסגה הגבוהה. ערך אחוז.