תבנית גרף טריז עולה

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

 

טריז עולה –תבנית היפוך, זה ערוץ התכנסות נוטה המגביל את תנועת המחיר. הקווים של הערוצים מכוונים כלפי מעלה. לאחר שהמחיר ישבור את הקו התחתון של הטריז, מצופה שהוא יירד עוד יותר עד לבסיס הטריז בערך.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווים היוצרים טריז (Wedge). נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר הן ב-5/5 נקודות. פריצת התבנית נקבעת על ידי מחיר הסגירה. אסור שיחתוך את קווי הטריז עם ערך הסגירה באינטרוול שבין נקודות 1 ל-4. במצב 'בתהליך', האינדיקטור יחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם תבניות שנמצאות בהתהוות. ייתכן מצב בו שתי הנקודות האחרונות של תבנית כזו לא יהיו בציר, ושורת המחיר האחרונה תהיה מנוקדת.

 

הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית 'יעד' מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר שהתבנית תושלם. כאשר עמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מ 'בהמתנה' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 סטטוסים בסה"כ:

 

  • בהמתנה. הטריז לא נשבר, או שהוא כן נשבר ובמקביל המחיר לא עלה מעל הנקודה הקיצונית של הקו העליון של הטריז והמחיר עדיין לא הגיע ליעד.
  • הושג. המחיר שבר את הקו התחתון של הטריז והגיע ליעד.
  • נכש. לאחר פריצת הקו התחתון של הטריז, המחיר לא הגיע ליעד ועלה מעל הנקודה הקיצונית של הקו העליון של הטריז, או שהקו העליון נשבר.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע באופן חד משמעי את מצב התבנית.

 

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה ניתנת לזו שבמצב 'בהמתנה'. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג, או שהסטטוס של שניהם הוא 'בהמתנה', אז התבנית הגדולה יותר תוצג בגרף. תבנית עם סטטוס בלתי ניתן להגדרה תימחק אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת סטטוס שונה.

התראות:

תבנית חדשה. מופעלת כאשר תבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדש אם יש לה מיקום שונה של נקודה 1 או 3.

פריצת תבניות. היא מופעלת כשמופיע בר שנסגר מחוץ לטריז. רק הפריצה לכיוון המטרה נרשמת. פריצה בכיוון ההפוך לא תפעיל התראה.

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • יחס רוחב ערוץ התחלה/סיום - הפרש גובה הערוץ המינימלי הנדרש בתחילת ובסוף התבנית. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו באופן מלא.