מדוע אין לי כרטיסיית "סקריפטים להזמנה בלבד" בספריית האינדיקטורים שלי?

כרטיסייה זו מופיעה ברגע שמשתמש מקבל גישה לסקריפט להזמנה בלבד (הגישה למחוון כזה ניתנת רק על ידי מחברו). לכן אם כרטיסייה זו אינה מוצגת בספריית האינדיקטורים שלך, פירוש הדבר שלא קיבלת הרשאה להשתמש באף סקריפט להזמנה בלבד.