אני רוצה לשנות את הרוחב של העמודות ברשימת המעקב שלי