עיגול

שימוש

העיגול משמש בדרך כלל לסימון אזורים חשובים בגרף. לדוגמה, עליות מחירים, שיאים או אזורי קניית יתר ומכירת יתר.

כדי לצייר עיגול:

1. בחר בכלי השרטוט "עיגול" מסרגל הכלים השמאלי.

2. לחץ על הגאף כדי לקבוע את הקואורדינטה של מרכז המעגל.

3. הזז את מצביע העכבר למרחק הרצוי מהמרכז ולחץ כדי לתקן את רדיוס המעגל.

שים לב שכאשר תשנה את קנה המידה, הפרופורציות של הגרף עשויות להשתנות, אך העיגול ישמור על צורתו. בשל כך, ייתכן שהתוכן המוקף בעיגול ישתנה. כדי להימנע מכך, הפעל את האפשרות נעילת יחס מחיר/סרגל (בתפריט ההקשר של סולם המחירים או בלשונית קנה מידה בתיבת הדו-שיח של הגדרות הגרף).

הגדרות

בתפריט ההגדרות ניתן לשנות את צבע קו העיגול, עובי ושקיפותו וכן את הצבע והשקיפות של המילוי, או לכבות אותו.

אתה יכול גם להתאים את הנראות של העיגול עבור מסגרות זמן שונות.