כיצד להדביק ציוצים או רעיונות על הגרף

בחלונית השרטוט, עבור לתפריט כלי ההערות ובחר ציוץ או רעיון.

בחלון המוקפץ, כעת הדבק את הקישור לציוץ או לרעיון ולחץ על כפתור אישור.

הציוץ או הרעיון יופיעו בגרף שלך וימוקמו על ציר הזמן בהתאם לשעה המדויקת בה הם פורסמו.