כיצד להפעיל שורת מצב בכל הגרפים בפריסה

כדי להציג את פרמטרי המחוון (שורת מצב אינדיקטור) בו-זמנית בכל הגרפים בחלון, עליך להפעיל סנכרון צולב בתפריט הנפתח של סביבת העבודה שלך.

לשם כך, עבור לתפריט בחר פריסה שנמצא בסרגל הכלים העליון והפעל סנכרון צלב Crosshair.