מהי היסטוריה עמוקה?

היסטוריה עמוקה היא אופן פעולה נוסף של בודק האסטרטגיה, המאפשר לחשב את האסטרטגיה על כל הנתונים ההיסטוריים הזמינים עבור הסימול הנבחר, ולא רק על אלה הטעונים בגרף.