איך Deep Backtesting עובד?

1. הוסף אסטרטגיה לגרף

2. ודא שכל ההגדרות נכונות

3. עבור למצב Deep Backtesting/בקטסטינג עמוק

4. בחר את אינטרוול הזמן שבו ברצונך לחשב ולהפיק את הדוח

שימו לב שהגרף מציג את התוצאות של חישוב האסטרטגיה במצב בודק האסטרטגיה הרגיל, ולא את תוצאות הבדיקות במצב בקטסטינג עמוק Deep Backtesting .