איך היסטוריה עמוקה עובדת?

1. הוסף אסטרטגיה לגרף

2. ודא שכל ההגדרות נכונות

3. עבור למצב היסטוריה עמוקה

4. בחר את אינטרוול הזמן שבו ברצונך לחשב ולהפיק את הדוח

שימו לב שהגרף מציג את התוצאות של חישוב האסטרטגיה במצב בודק האסטרטגיה הרגיל, ולא את תוצאות הבדיקות במצב היסטוריה עמוקה.