מדוע תוצאות החישוב במצב Deep Backtesting/בקטסטינג עמוק לא נטענות?