מדוע אני מתנתק מפלטפורמת אינטראקטיב ברוקרס כשאני מתחבר אליהם ב-TradingView?

אינטראקטיב ברוקרס מאפשרים רק חיבור פעיל אחד. ניסיון להתחבר לברוקר עם סשן כבר פעיל ינתק את החיבור הראשוני.