VWAP מעוגן

מה זה מעוגן VWAP?

VWAP מעוגן מציג את המחיר הממוצע המשוקלל בווליום לתקופת זמן מסוימת, החל מנקודה שנבחרה על ידי המשתמש. במילים אחרות, מעוגן VWAP מציג את המחיר של נכס באופן המותאם לווליום שלו החל מכל נקודה שנבחרה בגרף.  מדובר בכלי עוצמתי מכיוון שהוא לוקח בחשבון את מספר המניות הנסחרות בכל רמת מחיר ומציג אותו כקו חלק

כיצד תוכל להחיל AVWAP על הגרף שלך

1. בחר מעוגן VWAP מרשימת כלי השרטוט בסרגל השמאלי של הגרף , כדלהלן:

2. לחץ על הגרף על מנת לבחור את הנקודה שבה תרצה להתחיל את החישוב. עקומת המחיר הממוצע המשוקללת בווליום תוצג בגרף כמו בתמונה למטה.

כמו כן, אפשר לשנות את הצבע והעובי של ה-VWAP המעוגן על ידי לחיצה כפולה על הקו ובחירת הפרמטרים המתאימים בהגדרות.

מעט רקע היסטורי

הכלי VWAP מעוגן פותח על ידי הפיזיקאי והאנליסט הטכני המנוח, פול לוין, בתהליך עבודה על מערכת של פרשנות/נתוני שוק (MIDAS) בין השנים 1995 ו-1997. לוין פיתח את המתודולוגיה של הסוחר המקצועי, קווין האגרטי, שעשה שימוש בעקומות מחיר ממוצע משוקללות ווליום בכדי לקבוע את כיוון הפוזיציה בשנות ה-80. 

כיום, בריאן שאנון, זאק הורביץ ואיגוד CMT ממשיכים לקדם את המתודולוגיה של VWAP מעוגן ועשו עבודה מצויינת והביאו אותו למיינסטרים.