שווי ספר למניה

מהו הערך בספרים למניה?

הערך בספרים למניה מציג את הערך בספרים של חברה לכל מניה משותפת שעד סיום התקופה הכספית. הערך בספרים (הידוע גם בשם שווי נכסים נטו) מייצג את ההפרש בין סך הנכסים לבין סך ההתחייבויות, למעט הון מניות בכורה (מכיוון שלבעלי מניות בכורה יש זכויות גבוהות יותר על נכסים ורווחים מאשר לבעלי מניות רגילים).

נוּסחָה:

ערך ספר למניה = סך ההון המשותף / סך המניות הרגילות

מה המשמעות של ערך ספר למניה?

במקרה של פירוק החברה, הערך בספרים למניה מציג את הערך הכספי שנותר לבעלי המניות הרגילים לאחר מכירת כל הנכסים וכל החוב שולם. אם הערך בספרים של חברה למניה גבוה ממחיר השוק של מנייתה, אזי המניה עשויה להיחשב מוערכת נמוכה.