קישור כרטיסיה לפי סימול

הגדר את אותו תג צבע לכמה כרטיסיות, והן יתחילו לעקוב אחר שינוי הטיקר שנעשה בכל אחת מהן.

אתה יכול לקשר לא רק לשוניות גרף אלא גם לקשר את הסורק עם גרף.