מה עלי לעשות לפני שאתחיל לסחור דרך OKX ב- TradingView?

שלב 1. לאחר שיש לך חשבון OKX, נווט לחלונית המסחר בפינה השמאלית העליונה ובחר מסחר בסיסי או מסחר מרג'ין.

שלב 2. כעת לחץ על גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להגיע לתפריט ההגדרות

שלב 3. לחץ על כפתור מצב חשבון ובחר מרגי'ן בודדים במטבע.

שלב 4. חזור לתפריט ההגדרות, לחץ על מצב ביצוע פקודה ובחר "נט" "net"

!TradingView מזל טוב! כעת החשבון שלך מוכן לשימוש ב