מה ההבדל בין מנויים מקצועיים ללא מקצועיים?

לפניכם שלוש חבילות מקיפות ביותר, המומחה, העילית והאולטימטיבי Expert, Elite) ו Ultimate) המיועדות במיוחד לסוחרים מקצועיים (מסחריים). בנוסף ליכולת להירשם לחבילות נתונים למשתמשים מקצועיים בהתאם לכללי הרישוי והתעריפים של הבורסה, התוכניות האלה מציעות מגוון מאפיינים מוסדיים.

גם לא מקצוענים (משקיעים פרטיים) יכולים לקנות את התוכניות האלה אם הם צריכים את האפשרויות המקסימליות שאנו יכולים לספק.

למידע נוסף על התכונות המוצעות ברמות המנוי המומחה, העילית והאולטימטיבי שלנו, בקר בדף התמחור שלנו וסמן את הכרטיסייה 'מקצועי'.

שאלה של סטטוס.  מי נחשב לסוחר מקצועי?

באופן כללי, שימוש "מקצועי" מתייחס לפעילות עסקית כללית שבה נעשה שימוש בנתוני שוק במסחר או בהוספת פעילות אחרת מטעם עסקים או גופים. שימוש "לא מקצועי" מתייחס לנתוני שוק לשימוש אישי בלבד. המשמעות היא שכל אדם המשתמש בנתוני שוק כדי לקבל החלטות השקעה בשם מעסיק, או עוסק במסחר בין עסקים או גופים, נחשב כמשתמש מקצועי.

בנוסף לאמור לעיל, כל משתמש הרשום בגוף רגולטורי פיננסי (למשל FINRA, NFA, CSA וכו') נחשב גם כמקצוען.

אם אתה מזמין תוכנית TradingView או מנוי לנתוני שוק בתור 'לא מקצועי', תצטרך לאשר את הדברים הבאים:

  1. אתה משתמש בנתוני שוק אך ורק לשימוש אישי, לא עבור העסק שלך או כל גורם אחר.
  2. אינך רשום או מוסמך ב-Securities Exchange Commission (SEC) או ב-Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
  3. אתה לא רשום או מוסמך בשום סוכנות לניירות ערך, בבורסת ניירות ערך, איגוד או גוף רגולטורי בשום מדינה.
  4. אתה לא מבצע פונקציות הדומות לאלו המחייבות אדם להירשם או להיות כשיר ב-SEC, ה-CFTC, כל סוכנות ניירות ערך אחרת, כל בורסה לניירות ערך, איגוד או גוף רגולטורי, או כל שוק סחורות או חוזים עתידיים, או עמותה או גוף רגולטורי.
  5. אינך עוסק כיועץ השקעות (כפי שמוגדר בסעיף 202 (א) (11) של חוק יועץ ההשקעות משנת 1940) או מנהל נכסים ואינך עוסק במתן ייעוץ השקעות לכל אדם או ישות.
  6. אינך נרשם לשירות בתפקידך כמנהל, נושא משרה, שותף, עובד או סוכן של כל עסק או מטעם כל אדם אחר.
  7. אתה משתמש בהון שלך, שלא מסופק על ידי כל אדם או ישות אחרת בניהול המסחר שלך.
  8. אינך מנהל מסחר לטובת תאגיד, שותפות או ישות אחרת.
  9. לא התקשרת בשום הסכם לחלוק את הרווח מפעילויות המסחר שלך או לקבל פיצוי עבור פעילות המסחר שלך.
  10. אתה לא מקבל שטחי משרדים, ציוד או הטבות אחרות בתמורה למסחר או עבודתך כיועץ פיננסי לכל אדם, חברה או גוף עסקי.

אם אתה לא יכול לאשר כל אחד מהתנאים הנ"ל, אז אתה סוחר מקצועי. וזה אומר שתצטרך תוכנית מקצועית. למידע נוסף על הסטטוס הלא מקצועי, אנו ממליצים לך לעיין בסעיף 10 של תנאי השירות שלנו.

ניתן לשנות את סטטוס המנוי בדף החשבון והחיוב שלך על ידי לחיצה על כפתור 'ערוך':