מחיר ממוצע גלוי

הגדרה

אינדיקטור המחיר הממוצע הגלוי מציג את מחיר המניה הממוצע בהתבסס על הברים הנראים כעת בגרף . אם הגרף מוגדל או הוזז והברים הגלויים השתנו (ברים חדשים הופיעו באזור הגלוי של הגרף, אחרים נעלמו), האינדיקטור יחושב מחדש.

תשומות

מקור

מציין את המקור המשמש לחישוב המחיר הממוצע.

סגנון

מחיר ממוצע

ניתן לשנות את החשיפה של המחיר הממוצע וגם את הנראות של שורת מחיר המציגה את המחיר הנוכחי של המחיר הממוצע. ניתן גם לבחור את הצבע ואת עובי הקו של המחיר הממוצע.