מדד מחירי בשר (MPI)

מדד לשינוי החודשי במחירי הבשר הבינלאומיים.