מדד מחירי הדירות, YoY (HPIYY)

שינויים משנה לשנה במחירים הממוצעים של בתים צמודי קרקע.

כל המדינות שעבורן HPIYY זמין מפורטות להלן:

אוֹסטְרַלִיָה

קנדה

אירלנד

נורווגיה

הממלכה המאוחדת

ארצות הברית