אימות Webhook

בעת שליחת בקשה, שרת ה-webhook שולח גם אישור SSL לכתובת ה-URL שצוינה. באמצעות אישור זה, תוכל לוודא שהבקשה אכן נשלחה על ידי שרת TradingView.

הערה:

האישור נשלח רק בעת שימוש בפרוטוקול HTTPS. הפעלה ותצורה מתאימה של אימות התעודה מתבצעת כולה בצד האפליקציה של מקבל ה-webhook, ואין צורך לבצע פעולות נוספות באתר TradingView.

ניתן לאמת את האותנטיות של הבקשה באמצעות שדות האישורים הבאים:

נושא:

  • C = ארה"ב
  • ST = אוהיו
  • L = וסטרוויל
  • O = TradingView, Inc.
  • CN = TradingView Webhooks

שם חלופי לנושא:

  • דוא"ל: webhook-server@tradingview.com