סיכום ביצועים: מקסימום Run-up

מציג את הרצף הגדול ביותר של ניצחונות, כלומר, את הניצחון המקסימלי האפשרי שהאסטרטגיה הייתה יכולה לקבל מבין כל העסקאות שביצעה. הערך זה מחושב בנפרד לכל בר שהאסטרטגיה מוציאה עם פוזיציה פתוחה. כדי לחשב את ה-Run-up המקסימלי, המוצג בכרטיסייה סיכום ביצועים בבוחן האסטרטגיה, אנו:

1. לכל עסקה נפרדת, חשב את ההון העצמי לפני פתיחת העיסקה הנוכחית. עבור העיסקה הראשונה, ערך זה יהיה שווה להון ראשוני.

2. לכל עסקה, חשב Min Equity שהייתה לאסטרטגיה לפני פתיחת העיסקה. לשם כך, אנו לוקחים את ההון ההתחלתי של האסטרטגיה ואת כל ערכי ההון מהעסקאות שכבר נסגרו באותו רגע ומוצאים את המספר הקטן ביותר מבין הערכים הללו.

3. חשב את רצף האסטרטגיה לכל בר שבו האסטרטגיה הייתה בפוזיציית מרקט. לעסקאות לונג, זה מחושב לפי הנוסחה הבאה:

הון_בכניסה - מינימום_הון + מספרי_חוזים * (נוכחי_גבוה - מחיר כניסה)

עבור עסקאות שורט, הנוסחה תיראה כך:

הון_בכניסה - מינימום_הון + מספר_חוזים * (מחיר כניסה - נוכחי_נמוך)

שים לב שאם אתה מחשב את רף הסגירה של עסקה, עליך לקחת בחשבון גם את תנועת המחיר תוך-בר, שעוברת מפתיחה לגבוה או נמוך (הקרוב מביניהם), ואז לערך השני של אותו צמד, ולאחר מכן סגירה. כך שאם העסקה נסגרה בפתיחה של הבר, Open ייחשב הן לערך המקסימלי והן לערך המינימלי של אותו בר.

4. לאחר מציאת Run-up לבר הנוכחי, מצא את הערך המקסימלי בין כל ערכי Run-up שחישבנו. זה יהיה ה-Run-up המקסימלי למיקום הנוכחי של האסטרטגיה.

הבה נסתכל כיצד מחושב מקסימום Run-up בדוגמה זו:


אנו משתמשים באסטרטגיית ה-Supertrend עם הון ראשוני השווה ל-10000 דולר, ופותחים את NYSE:UBER  על מסגרת הזמן ה-D10 כסימול.

אנו מסתכלים על העיסקה הראשונה כך שההון המקסימלי וההון העצמי שלנו בכניסה יהיו שווים להון הראשוני. בעיסקה הראשונה שנפתחה ב-13 בנובמבר 2020, האסטרטגיה נכנסה ללונג וקנתה 32 חוזים תמורת 47.11 = 1507.52 דולר בשווי של מניות. באותו בר לאחר הפתיחה המחיר הגיע למקסימום של 52.15. אם נמכור את המניות שלנו בשלב זה, המחזור שלנו יהיה 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28. זהו ערך ה Run-up היחיד שיש לנו, כך שלעת עתה זה גם ה-Max Run-up. בבר הבא ב-30 בנובמבר 2020, המחיר עלה ל-56.02. כעת ה Run-up יהיה שווה ל-10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12. ערך זה הופך גם ל-Max Run-up החדש, מכיוון שהוא גדול מזה שנמצא בבר הקודם. אז המחיר יגיע לשיאים חדשים פעמיים נוספות במהלך העיסקה הראשונה, כך שנקבל ערך Max Run-up  חדש פעמיים.

4 בינואר 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,

2 בפברואר 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.

 

בעיסקה הראשונה המחיר לא יעלה מעל 64.05, אז נוכל לעבור למסחר השני.

בעיסקה השניה (15 בפברואר 2022) אנו מקבלים את האות להפוך את הפוזיציה. כדי לעשות זאת, תחילה עלינו למכור את 32 המניות שלנו כדי לסגור את ה-לונג שלנו. אנו מוכרים 32 חוזים ב-35.44 = 1134.08 דולר. ההון העצמי שלנו לאחר סגירת העיסקה הראשונהה הוא 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 דולר. הערך הזה יהיה ה-Mine Equity החדש שלנו. לאחר שהגענו ל-0, אנחנו גם עושים שורט 73 - 32 = 41 חוזים ב-35.44, ולמעשה מרוויחים 1453.04 דולר (אנחנו עושים שורט על המניה, אז אנחנו מלווים אותה ומוכרים אותה בציפייה לקנות אותה בחזרה מאוחר יותר במחיר טוב יותר).

בבר הנוכחי המחיר יגיע למינימום ב-29.71. אם נקנה חוזים ברגע זה, ה Run-up שלנו יהיה 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93. זהו ערך הפתיחה בבר הפתיחה של העיסקה השנייה, אך הוא פחות מ-542.08, כך ש-542.08 נשאר ה-Max Run-up - כרגע.

בשלב הבא המחיר יגיע לשפל חדש כמה פעמים, אך ערך המחיר שיאפשר לנו לקבל Max Run-up חדש יגיע רק בבר ב-12 במאי 2022, כאשר המחיר יגיע למינימום ב-21.28. ה Run-up בבר זה יהיה שווה ל-9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56. ומכיוון שזהו ערך ה-run-up הגדול ביותר שנמצא כרגע, הוא הופך ל- Max Run-up החדש.

בבר 10 ביוני 2022 המחיר יירד ל-20.16 וה- Max Run-up החדש יהיה 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 20.16) = 626.48.

לבסוף, בבר ב-27 ביוני 2022, לאחר שהגענו למחיר המינימלי של 19.9, נקבל את ערך Max Run-up השווה ל-9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 19.9) = 637.14.