האם אני יכול לשנות את מחיר הסליקה ומחיר סגירה אחרון לחוזים עתידיים?

השימוש בתכונת סליקה כסגירה באינטרוול יומי מאפשר לך לבחור מה להציג כמחירי סגירה לברים יומיים וברים בטווח זמן גבוה יותר. זמין עבור חוזים עתידיים ורציפים.

סגירה יכולה להיות מוצגת כ:

  • מחיר אחרון, זה המחיר של המסחר האחרון האמיתי שסגר את יום המסחר.
  • מחיר הסליקה, המחושב על ידי הבורסה בסוף כל יום מסחר בהתבסס על ממוצע ההיצע והביקוש האחרונים,  מחיר הסגירה בפועל של יום המסחר, הממוצעים המשוקללים של הדקות האחרונות של המסחר וכו'. כל בורסה מחשבת לפי האלגוריתם שלה, אין כלל אחד.

כברירת מחדל, בגרף, החוזים העתידיים והרציפים נפתחים כשהתכונה 'מחירי סליקה כסגירה' מופעלת. ישנן שתי דרכים לעבור למחירים אחרונים כסגירה:

  • באמצעות כפתור ההגדרה בתחתית:

ביטול הסימון של השתמש בסליקה כסגירה בנקודת האינטרוול היומי בהגדרות:

לגבי מסגרות זמן תוך-יומי, כאשר עוברים לתוך-יומי מיומי, ללא קשר לשאלה אם מחירי הסליקה הופעלו או כובו, הנתונים תוך-יומיים תמיד זהים. במקרה זה, אין כפתור הגדרה בתחתית, ואין גם שימוש בסליקה כסגירה בנקודת האינטרוול היומי בהגדרות הגרף.

רשימת מעקב, פרטים, סורקים משתמשים תמיד במחירי סליקה, לכן, אם סליקה מושבת בגרף, הערכים עשויים להיות שונים ממנו.

אם לחצן הגדר והתכונה השתמש בסליקה כסגירה באינטרוול יומי אינם זמינים עבור החוזים העתידיים שנבחרו, אז תכונה זו עדיין אינה זמינה עבור החוזים העתידיים הללו והיא תהיה זמינה בעתיד.