מהן תבניות גרף?

תבניות גרף זו קבוצה של אינדיקטורים המחפשים אוטומטית דפוסי מחירים חוזרים על הגרף. תבניות גרף עוזרות לסוחרים לבנות תחזיות של תנועת המחירים באופן הסתברותי ולקבוע רמות יעד. ניתן לחלק את התבניות ל-3 סוגים, בהתאם לכיוון שאליו המחיר עשוי לזוז לאחר שהם נוצרו:

  • תבניות המשך
  • תבניות היפוך
  • תבניות לא מוגדרים

 

תבניות המשך כוללות תבניות כגון דגלים ודגלונים. דפוסי היפוך הם טופ כפול ומשולש, ראש וכתפיים, טריזים. הדפוסים הבלתי מוגדרים הם משולש ומלבן.

 

בנוסף לתבניות המייצגות צורות גיאומטריות שונות, ישנן גם תבניות המבוססות על תיאוריות שונות, כמו תיאוריית גלי אליוט. לפי תיאוריה זו, תנועת המחירים היא מחזורית ועוברת מספר שלבים. לאחר שהבנו באיזה שלב המחיר כרגע, אפשר לבנות תחזיות להמשך התנועה שלו.

 

תוכל למצוא את כל תבניות הגרף המובנות הזמינות בתפריט האינדיקטורים בקטע טכני, קבוצת תבניות.

בעת שימוש באינדיקטור, התבניות המתאימות יוצגו בגרף במידה והם זמינים.

תוכל לקבל מידע מפורט יותר על האינדיקטורים המובנים שלנו המזהים באופן אוטומטי דפוסים בגרף במאמרים הרלוונטיים.