תבנית גרף תחתית כפולה

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

תחתית כפולה היא תבנית היפוך שנוצרת על ידי שני שפלים עוקבים שנמצאים באותה רמה (אפשר שיהיה הבדל קל בערכים) ושיא ביניים ביניהם.  לאחר שהמחיר יגיע שוב לרמת השפל הראשון ולאחר מכן יתהפך ויעלה מעל רמת הביניים הגבוהה, מצופה שיהיה המשך עליה במחיר לטווח של ההפרש בין השפל לשיא - בערך.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר הוא קו אופקי הנמשך דרך מקסימום הביניים.  נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 5), ממוקמות ב-5/5 נקודות בציר. נקודה 5 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו , אלא גם תבניות שמתהוות. ייתכן שהחלק התחתון השני של תבנית כזו לא Hהיה בציר, במצב כזה, קווי המחיר היוצרים את התבנית יהיו מנוקדים.

התבנית נחשבת ככזו שהושלמה כאשר לאחר שהופיעה התחתית השניה, מחיר (סגירה) עלה מעל קו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית 'יעד' מציין את רמת המחיר המצופה לאחר יצירת התבנית. כשמופיעים ברים/נרות חדשים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שמצב התבנית משתנה מ-'בהמתנה' ל-'אחר'. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. בסה"כ יש 4 מצבים:

  • בהמתנה . המחיר לא הגיע לרמה המצופה ולא ירד מתחת לתחתית השנייה.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה המצופה
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה המצופה  וירד מתחת לתחתית השנייה.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע חד משמעית את מצב התבניות.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה תינתן לזה שמצבו 'בהמתנה'. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא 'נכשל' או 'הושג' או שהסטטוס של שניהם הוא 'בהמתנה', אז התבנית תוצג בגרף, שבו ערכי המחירים של התחתיות הן מדויקות יותר. תבנית עם סטטוס 'בלתי ניתן להגדרה' תימחק אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת סטטוס שונה. 

התראות:

תבנית חדשה. היא מופעלת כשתבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם יש לה פוזיציה שונה של התחתית הראשונה או מקסימום ביניים.

נוצרה תבנית. היא מופעלת כאשר לאחר הופעת החלק התחתון השני, מופיע בר שנסגר מעל קו הצוואר.

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה התבנית עצמה. גובה התבנית נחשב להפרש במחיר המינימום של התחתיות ומקסימום הביניים. ערך אחוז.
  • תחתית שניה - קובעת אילו תבניות להציג לגבי האם החלק התחתון השני של התחתון הראשון נמצא מעל גבוה יותר או מתחת לתחתון. אם שניהם נבחרו, אז כל התבניות תוצגנה.
  • סטייה מותרת - ההפרש המרבי המותר בעומק הקודקוד. העומק של הנמוך מחושב ממקסימום הביניים. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואן.