תבנית גרף תחתית משולשת

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

 

תחתית משולשת היא תבנית היפוך שנוצרת על ידי שלושה שפלים רצופים שנמצאים באותה רמה (יתכן שיהיה הבדל קל בערכים של המחיר) ושני שיאי ביניים בין השפלים. צפוי שאחרי שהמחיר יגיע לשפל השלישי הוא יתהפך ויעלה מעל רמת המקסימום באיזור הביניים, ואז יהיה המשך של עליית המחיר בערך באיזור של ההפרש בין השיאים והשפלים/תחתיות.

 

 

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים אשר מסמנים את תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר נמשך לאורך הגבוה ביותר מבין מקסימום הביניים. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 7), ממוקמות ב-5/5 פיבוטים. נקודה 7 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. 

במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם תבניות בהתהוות. יכול להיות מצב בו החלק התחתון השלישי של תבנית כזו לא תהיה בפיבוט, וקווי המחיר שיוצרים את התבנית יהיו מנוקדים.

 

התבנית נחשבת כמושלמת כאשר לאחר הופעת החלק התחתון השלישי במחיר (הסגירה) עולה מעל קו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית Target מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר היווצרות התבנית. כאשר ברים חדשים מופיעים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מממתינה לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 מצבים בסך הכל:

  • ממתין. המחיר לא הגיע לרמה הצפויה ולא ירד מתחת לתחתית האחרונה.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה הצפויה.
  • נכשל.  המחיר לא הגיע לרמה הצפויה וירד מתחת לתחתית האחרונה.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע באופן חד משמעי את מצב הדפוסים.

אם האינדיקטור מוצא שני דפוסים מצטלבים, אז העדפה תינתן לזה שמצבו ממתין. אם המצב של הדפוסים המצטלבים הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ממתין, אז הגרף יציג את הדפוס עם הערכים הדומים ביותר של מחיר התחתית, כלומר מדויק יותר.  תבנית עם הסטטוס "בלתי ניתן להגדרה" נמחקת אם היא מצטלבת עם דפוס בעל סטטוס שונה.

התראות:

תבנית חדשה. היא מופעלת כשתבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת לחדשה אם יש לה מיקום שונה של החלק התחתון הראשון או השני או אחד מהמקסימום הביניים.

נוצרה תבנית. היא מופעלת כאשר לאחר הופעת החלק התחתון השלישי, מופיע בר שנסגר מעל קו הצוואר.

 

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה התבנית עצמה. גובה התבנית הוא ההפרש במחיר של המינימום של התחתונים והמקסימום של שיאי הביניים. ערך אחוז.
  • בתהליך - חפש דפוסים שעדיין לא נוצרו במלואם.
  • תחתיות - ההבדל המקסימלי המותר בעומק התחתית. עומק התחתית מחושב מהגבוה ביותר מבין מקסימום הביניים. ערך אחוז.
  • מקסימום גובה ביניים - הפרש הגובה המקסימלי המותר של מקסימום ביניים. גובה המקסימום מחושב מהתחתית הנמוכה ביותר. ערך אחוז.