תבנית גרף תחתית משולשת

 

 

תחתית משולשת היא תבנית היפוך שנוצרת על ידי שלושה שפלים רצופים שנמצאים באותה רמה (יתכן שיהיה הבדל קל בערכים של המחיר) ושני שיאי ביניים בין השפלים. צפוי שאחרי שהמחיר יגיע לשפל השלישי הוא יתהפך ויעלה מעל רמת המקסימום באיזור הביניים, ואז יהיה המשך של עליית המחיר בערך באיזור של ההפרש בין השיאים והשפלים/תחתיות.

 

 

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים אשר מסמנים את תנועות מחיר (קו מחיר) וקווי צוואר (קו צוואר). קו הצוואר נמשך לאורך הגבוה ביותר מבין מקסימום הביניים. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, חוץ מהאחרונה (נקודה 7), ממוקמות ב-5/5 פיבוטים. נקודה 7 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. 

במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם תבניות בהתהוות. יכול להיות מצב בו החלק התחתון השלישי של תבנית כזו לא תהיה בפיבוט, וקווי המחיר שיוצרים את התבנית יהיו מנוקדים.

 

התבנית נחשבת כמושלמת כאשר לאחר הופעת החלק התחתון השלישי במחיר (הסגירה) עולה מעל קו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית Target מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר היווצרות התבנית. כאשר ברים חדשים מופיעים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מממתינה לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם שלושה סטטוסים בסך הכל:

  • ממתין. המחיר לא הגיע לרמה הצפויה ולא ירד מתחת לתחתית האחרונה.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה הצפויה.
  • נכשל.  המחיר לא הגיע לרמה הצפויה וירד מתחת לתחתית האחרונה.

אם האינדיקטור מוצא שני דפוסים מצטלבים, אז העדפה תינתן לזה שמצבו ממתין. אם המצב של הדפוסים המצטלבים הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ממתין, אז הגרף יציג את הדפוס עם הערכים הדומים ביותר של מחיר התחתית, כלומר מדויק יותר.

 

קלט:

  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה התבנית עצמה. גובה התבנית הוא ההפרש במחיר המינימום של התחתיות והמקסימום של שיאי הביניים. ערך אחוז.
  • בתהליך - חפש תבניות שעדיין לא נוצרו באופן מלא.
  • תחתיות - ההבדל המקסימלי המותר בעומק התחתית. עומק התחתית מחושב מהגבוה ביותר מבין מקסימום הביניים. ערך אחוז.
  • מקסימום גובה ביניים - הפרש הגובה המקסימלי המותר של מקסימום ביניים. גובה המקסימום מחושב מהתחתיות הנמוכות ביותר. ערך אחוז.