מדוע חסרה האפשרות פעם אחת לכל בר (Once Per Bar)?

הפרמטר "טריגר" קובע באיזו תדירות ומתי בדיוק תופעל ההתראה.

 

המקטע של "טריגר" יכול להכיל שתיים או ארבע אפשרויות של תדירות.

 

כל ארבע האפשרויות (רק פעם אחת, פעם אחת בכל בר, פעם אחת לכל בר סגור, פעם בדקה) קיימת זמינות רק להתראות תלויות אינטרוולים - כלומר, בהתבסס על שרטוטים, אינדיקטורים וסוגי גרפים כגון הייקין אשי  (Heikin Ashi ) או טווח ( (Range.

 

 

 

יש שתי אפשרויות זמינות להתראות רגילות המבוססות על מחיר - רק פעם אחת ובכל פעם.

 

ערך המחיר זהה בכל האינטרוולים והתראות כאלה מופעלות ללא קשר לאינטרוול. במקרה שתרצה להגדיר התראה תלוית אינטרוולים, תוכל ליצור התראה על קו אופקי.

 

לגבי התראות המבוססות על סוגי גרפים למשל: שבירת קו, קאגי, רנקו, Point & Figure, יש רק שתי אפשרויות שזמינות - רק פעם אחת ופעם אחת לסגירה של בר. זאת עקב העובדה שבגרפים כאלה לבסוף נוצרים ברים שנשארים ללא שינוי רק בסגירה, ולפני כן הברים משמשות כהשלכה. 

לדוגמה, בגרף אינטרוולים של רנקו של 10 דקות, לבנה של הקרנה אחת או יותר עשויה להיות גלויה כאשר הסגירה הנוכחית נעה לעבר סף הלבנה הבאה והלאה. לבנות של הקרנה מתרחשות רק בזמן אמת, בין ערכי מרווחי גרף. נתונים אלה הולכים לאיבוד כשהגרף נטען מחדש. לכן, שאר תנאי ההתראה אינם הגיוניים.

 

 

 

התראות אסטרטגיה מופעלות בכל פקודה. תדירות ההפעלה של התראות כאלה נקבעת בקוד האסטרטגיה, כך שהאפשרויות של תדירות אינן זמינות בתיבת הדו-שיח.