איני יכול להגדיר התראות כאשר קנה מידה של היומן מופעל

עקב התכונות המיוחדות של אופן הפעולה של המערכת הנוכחית שלנו והטמעת הסולם הלוגריתמי, ההתראה מתקשה מאד לקבל את המידע על המיקום המדויק של השרטוט בסולם הלוגריתמי כדי להפעיל אותה בדרך נכונה. זו הסיבה שאי אפשר להגדיר התראות בגרף כאשר קנה מידה של  היומן מופעל.