אני לא יכול להגדיר התראות כשקנה המידה של היומן מופעל

בעקבות הסולם הלוגריתמי והמוזרויות הטכניות של המערכת הנוכחית שלנו, להתראה קשה מאוד לקבל מידע על המיקום המדויק של שרטוט בסולם הלוגריתמי. לכן התראות המבוססות על הסולם הלוגריתמי יכולות להיות מופעלות באופן שונה מהמצופה. 

כדי למנוע זאת, אתה תמיד יכול להחליף קנה מידה מלוגריתמי לליניארי ולהגדיר התראות על סמך חישובים מדויקים.