האם אפשר לעיין בנתונים היסטוריים במסנן?

כרגע אין מסנן במסנן שיאפשר שימוש בנתונים היסטוריים.

העניין הוא שהמסנן מתוכנן לשקף במידת מה את הנתונים העדכניים ביותר, לא את ההיסטוריה. הגרף יש את הרעיון של זמן שחלף (ציר הזמן), אבל למסנן אין זאת כעת.