מספר הטלפון שלי נמצא בשימוש בחשבון אחר

לא ניתן להעביר מספר טלפון מסיבות טכניות ומסיבות של אבטחה.

יחד עם זאת, אם יש לך גישה לחשבון האמור, תוכל להיכנס אליו ולהחליף את המספר במספר אחר כדי להפוך את המספר שאתה לחופשי וזמין ואז לאמת אותו בחשבון הנוכחי.

לחלופין, אתה יכול למחוק את החשבון ולאחר תהליך המחיקה, המספר יהפוך לחופשי לשימוש.