המחיר בגרף שלי שונה מהמחיר שמופיע ברשימת המעקב

במידה והגרף שלך מוגדר להייקין אשי, המחיר המוצג בגרף עשוי להיות שונה מהמחיר המופיע ברשימת המעקב. זה נובע מנוסחת הייקין אשי, שכן במקרה זה המחיר אינו זהה לגרף הנרות הרגילים.

במידה ואתה מעוניין לראות רק ציטוטי מחיר אמיתיים, בבקשה, פתח את תפריט הגדרות הגרף, עבור ללשונית סימול וסמן את האפשרות מחירים אמיתיים בסולם המחירים.