השרטוטים נעלמים מחלוניות המשנה של האינדיקטורים

נכון לעכשיו, שרטוטים נעלמים מחלוניות משנה של האינדיקטור בכל פעם שאתה מסתיר אינדיקטור או כשאתה מחיל תבנית אינדיקטור אחרת על הגרף. אנו מתכוונים לשפר התנהגות זו בעתיד.

המשך לעקוב :)