איזה אזור זמן מוצג בהתראות?

בהודעה הקופצת של ההתראה, השעה מוצגת  באזור הזמן של מערכת ההפעלה שלך.

באזור מנהל ההתראות, אתה יכול להבחין במועד יצירת ההתראה ובזמן ההקלטה האחרון המופעל. שניהם מוצגים באזור הזמן של מערכת ההפעלה שלך.

בNקטע של יומן ההתראות, השעה מוצגת גם באזור הזמן של מערכת ההפעלה 

ניתן לשנות את אזור הזמן של הגרף ולסנכרן אותו עם הזמן של מערכת ההפעלה שלך. חשוב לציין שההגדרה אינה משפיעה על התראות בשום צורה.

בקטע יומן ההתראות, אפשר לייצא את נתוני יומן התראות לקובץ CSV.

השעה בקובץ ה CSV מוצגת באזור הזמן UTC ולא ניתן לשנות אותה בהגדרות הגרף. יחד עם זאת, אתה יכול להמיר את אזור הזמן ישירות בקובץ.