הפרדת התראות על פי סוג

על פי דרישות המשאבים, ההתראות מחולקות ל-2 סוגים: מחיר וטכני.

(רשימות מפורטות של התראות הקשורות לכל קטגוריה מופיעות בסוף המאמר)

לכל סוג יש מגבלה נפרדת על מספר ההתראות הפעילות, למשל, עם מגבלה זו:

100התראות מחיר פעילות 
100

התראות טכניות פעילות


תוכל להריץ לא יותר מ-100 התראות מחיר ולא יותר מ-100 טכניות (כלומר, ניתן להפעיל 200 התראות בסה"כ).

ניתן לראות את המספר הנוכחי של התראות פעילות מכל סוג במונים הממוקמים בחלק העליון של מנהל ההתראות: 

- מספר התראות מחיר - ליד סימול הנר

- מספר התראות טכניות - ליד סימול הגרף

ניתן לראות את המגבלות הנוכחיות עבור כל תוכנית בדף GoPro בסעיף ההתראות:

https://il.tradingview.com/gopro/#compare

התראות על מחירים

התראה נחשבת כהתראה למחיר כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 

 1. רק סימול משמש בהתראה (עבור כל סוג של גרף: ברים, , PnF רנקו וכו') וערך מחיר
 2. אחד מהאפשרויות הבאות נבחר כתנאי ההפעלה:
 • מעבר
 • חוצה למעלה
 • חוצה למטה
 • גדול מ
 • פחות מ

לדוגמה, התראה על גרף רנקו תיחשב להתראת מחיר:

 

 כמו גם התראה על סימול מרווח:

 התראות טכניות

התראה נחשבת להתראה טכנית אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. התראה משתמשת בסימול שכבת-על, אינדיקטור, שרטוט או אסטרטגיה
 2. אחד מהאפשרויות הבאות נבחר כתנאי ההפעלה:
 • נכנס לערוץ
 • יוצא מהערוץ
 • בתוך הערוץ
 • מחוץ לערוץ
 • נע למעלה
 • נע למטה
 • נע למעלה %
 • נע למטה %

לדוגמה, התראה כזו תיחשב טכנית, מכיוון שהיא מבוססת על הסקריפט:

וכן, התראה כזו, מכיוון שהיא נוצרת ב-Moving-condition: