ממוצע נע פשוט

הגדרה

ממוצע נע (MA) הוא אינדיקטור בפיגור (או תגובתי) המבוסס על מחיר, המציג את המחיר הממוצע של נייר ערך על פני פרק זמן מוגדר. ממוצע נע הוא דרך טובה למדוד מומנטום וכן, לאשר מגמות ולהגדיר אזורי תמיכה והתנגדות. בעיקרו של דבר, ממוצעים נעים מחליקים את ה"רעש" כאשר הם מנסים לפרש גרפים. רעש מורכב מתנודות של מחיר ווליום כאחד. מכיוון שממוצע נע הוא אינדיקטור בפיגור ומגיב לאירועים שכבר התרחשו, הוא אינו משמש כאינדיקטור מנבא אלא כאינדיקטור פרשני, המשמש לאישורים וניתוח.

ממוצע נע פשוט הוא ממוצע נע ללא משקל. המשמעות היא שלכל יום במערך הנתונים יש חשיבות שווה והוא משוקלל באופן שווה. כאשר כל יום חדש מסתיים, נקודת הנתונים הישנה ביותר נשמטת והחדשה ביותר מתווספת להתחלה.

יש לקחת בחשבון שבעוד ש-SMA עוזר לסנן את הרעש ולראות את הכיוון הכללי שאליו נע הסימול, הוא גם איטי בתגובתו לשינויים חדשים יותר. ככל שאורך ה-SMA גבוה יותר, כך ייקח זמן רב יותר עד ששינוי משמעותי במחיר יבוא לידי ביטוי בו באופן ניכר.

חישוב

ממוצע נע פשוט באורך X הוא סכום של ערכי X אחרונים חלקי X. הנה דוגמה לחישוב של SMA באורך 3:

תשומות

מסגרת זמן

מציין את מסגרת הזמן שבה מחושב האינדיקטור. אפשרות זו מאפשרת לחשב SMA על סמך נתונים ממסגרת זמן אחרת, למשל. לאחר ש-SMA מחושב על גרף 1H יוצג על גרף של 5 דקות.

אורך

פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב הממוצע הפשוט הנע. 9 ימים הם ברירת המחדל.

מקור

קובע אילו נתונים מכל בר ישמשו בחישובים. ברירת המחדל היא מחיר הסגירה.

קיזוז

שינוי מספר זה יעביר את הממוצע הפשוט קדימה או אחורה ביחס לשוק הנוכחי. ברירת המחדל היא 0.

החלקה

ממוצע נע נוסף לחישוב על סמך הנתונים מה-SMA הראשי. ניתן לבחור את הסוג והאורך של אותו ממוצע נע הנוסף בקלט של השיטה והאורך, בהתאמה. כדי לראות את הממוצע הנע הנוסף בגרף, יש להפעיל אותו תחילה בקטע של סגנון.