תבנית גרף דגל דובי

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

 

דגל דובי הוא תצורה טכנית המרמזת על המשך המגמה העיקרית לאחר תיקון כלשהו. המגמה העיקרית יוצרת תורן, והתיקון יוצר ערוץ דגל מקביל. המחיר בתוך הערוץ לא אמור לעלות מעל אמצע המוט של הדגל. לאחר שהמחיר שובר את הערוץ המקביל של הדגל, מצופה שתהיה ירידת מחירים נוספת ששווה בערך לגודל המוט.

 

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים שמציינים את תנועות המחיר (קו מחיר) וכן, קווים של ערוץ הדגל המקביל (דגל). נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר הן ב-5/5 נקודות פיבוט. פריצת התבנית נקבעת על ידי מחיר הסגירה. אסור שהנר יחצה את קו הדגל עם מחיר הסגירה באינטרוול שבין נקודות 2 ל-5. במצב 'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם כאלה שנמצאות בהתהוות. יכול להיות ששתי הנקודות האחרונות של תבניות כזו לא יהיו בפיווט, ושורת המחיר האחרונה תהיה מנוקדת.

 

הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר המצופה לאחר שהתבנית תושלם. כשעמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה 'בהמתנה' לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. יש 4 סטטוסים בסה"כ:

 

  • בהמתנה. המחיר לא הגיע לרמה הצפויה, בעוד שאין ערך גבוה בערוץ שמעל אמצע התורן. אם המחיר פרץ את הקו התחתון של הדגל, אזי יש לעמוד בתנאי שלאחר מכן הוא לא עלה מעל המקסימום של כל ערוצי הדגל הגבוה.
  • הושג. המחיר שבר את הקו התחתון של הדגל והגיע לרמה הצפויה.
  • נכשל. המחיר שבר את הקו התחתון, לא הגיע לרמת היעד ועלה מעל המקסימום של כל השיאים של הערוץ, או שהמחיר שבר את הקו העליון, או שגבוה הופיע בערוץ הדגל מעל אמצע מוט הדגל.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע חד משמעית את מצב התבנית.

 

 

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז תינתן עדיפות לו שנמצאת בהמתנה. אם הסטטוסים של התבניות המצטלבות הם 'הושג' או 'נכשל', או שהסטטוס של שניהם נמצא בהמתנה, אז הגרף יציג את התבנית שבה נקודות 3 ו-5 ממוקמות קרוב יותר לקו התחתון של ערוץ הדגל. תבנית עם סטטוס בלתי ניתן להגדרה תימחק אם היא מצטלבת עם תבנית עם סטטוס שונה.

התראות:

תבנית חדשה. מופעל כאשר תבנית חדשה מופיע בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם יש לה פוזיציה שונה של נקודה 1, 2 או 4.

פריצת תבניות. היא מופעלת כשמופיע בר שנסגר מחוץ לדגל. רק הפריצה לכיוון המטרה נרשמת. פריצה בכיוון ההפוך לא תפעיל התראה

תשומות:

  • תבניות- מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה.
  • ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • בתהליך - מחפש תבניות מתפתחות.