גרף דגל דובי משולש

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

 

 

דגל דובי משולש היא תבנית של ניתוח טכני המרמזת על המשך המגמה העיקרית לאחר אזור ההתבססות (קונסולידציה). המגמה העיקרית יוצרת מוט דגל, ואזור ההתבססות הוא משולש - דגלון. לאחר שהמחיר ישבור את הקו התחתון של הדגל, מצופה שהמשך הירידה שלו תימשך בערך עד לגובה המוט.

 

האינדיקטור מחפש דפוסים ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קו מחיר) וקווים היוצרים משולש - דגלון (Pennant). נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר הן בציר של -5/5 נקודות. פריצת התבנית נקבעת על ידי מחיר הסגירה. אסור שיחצה את קו הדגל עם מחיר הסגירה באינטרוול שבין נקודות 2 ל-5. במצב בו הוא  'בתהליך', האינדיקטור מחפש לא רק דפוסים שנוצרו, אלא גם כאלה שנמצאים בהתהוות. ייתכן ששתי הנקודות האחרונות של תבנית כזו לא יהיו בציר, ושורת המחיר האחרונה תהיה מנוקדת.

הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית 'יעד' מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר שהתבנית תושלם. כאשר עמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית תשתנה ממצב 'בהמתנה' למצב אחר. הכלי שמסביר את התווית יציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 סטטוסים בסה"כ:

  • בהמתנה. המחיר לא פרץ את הקו התחתון וגם לא את הקו העליון של הדגלון, או שהוא פרץ את התחתון, אך יחד עם זאת לא הגיע לרמה הצפויה ולא עלה מעל נקודה 5.
  • הושג. המחיר שבר את השורה התחתונה של הדגל והגיע לרמה הצפויה.
  • נִכשָׁל. המחיר פרץ את הקו התחתון, לא הגיע לרמת היעד ועלה מעל נקודה 5, או שהמחיר פרץ את הקו העליון של הדגלון אך לא פרץ את הקו התחתון.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור אינו יכול לקבוע חד משמעית את מצב התבנית.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה תינתן לזו שנמצאת במצב בהמתנה. אם הסטטוסים של התבניות המצטלבות הם 'הושג' או 'נכשל', או שהסטטוס של שניהם הוא 'בהמתנה', אז התבנית תוצג בגרף, שעבורו המרחק מנקודה 1 לנקודה 5 גדול יותר. תבנית עם סטטוס בלתי ניתן להגדרה תימחק אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת סטטוס שונה.

התראות:

תבנית חדשה. מופעל כאשר תבנית חדשה מופיע בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם יש לה פוזיציה שונה של נקודה 1, 2 או 4.

פריצת תבניות. היא מופעלת כשמופיע בר שנסגר מחוץ לדגלון. רק הפריצה לכיוון המטרה נרשמת. פריצה בכיוון ההפוך לא תפעיל התראה

 

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואן.