תבנית גרף טריז נופל

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

 

טריז נופל היא תבנית היפוך שבאה לידי ביטוי כערוץ נוטה שמתכנס ותוחם את תנועת המחיר. הקווים של הערוצים מכוונים כלפי מטה. לאחר שהמחיר יפרוץ את הקו העליון של הטריז, מצופה שהוא יתקדם יותר עד לגובה בסיס הטריז בערך.

 

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קווי מחיר) וקווים היוצרים טריז (Wedge). נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר הן ב-5/5 פיבוט. פריצת התבנית נקבעת על ידי מחיר  הסגירה. אסור לחתוך את קווי הטריז עם מחיר הסגירה באינטרוול שבין נקודות 1 ל-4. במצב 'בתהליך' האינדיקטור מחפש לא רק תבניות שנוצרו, אלא גם כאלה שמתהוות. ייתכן ששתי הנקודות האחרונות של תבנית כזה ולא יהיו בציר, ושורת המחיר האחרונה תהיה מנוקדת.

 

הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר הצפויה לאחר שהתבנית הושלמה. כאשר עמודות חדשות מופיעות, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס התבנית משתנה מממתין לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. ישנם 4 סטטוסים בסה"כ:

 

  • בהמתנה. הטריז לא נשבר, או שהוא נשבר ובמקביל המחיר לא ירד מתחת לנקודת הקיצון של השורה התחתונה של הטריז והוא עדיין לא הגיע ליעד.
  • הושג. המחיר פרץ את הקו העליון של הטריז והגיע ליעד.
  • נכשל. לאחר פריצת הקו העליון של הטריז, המחיר לא הגיע ליעד וירד מתחת לנקודת הקיצון של הקו התחתון של הטריז, או שהקו התחתון נשבר.
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא יכול לקבוע חד משמעית את מצב התבנית.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז העדפה ניתנת לזה שמצבו ממתין. אם המצב של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג, או שהסטטוס של שניהם הוא בהמתנה, אז התבנית הגדולה יותר תוצג בגרף. תבנית עם סטטוס בלתי ניתן להגדרה נמחקת אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת סטטוס שונה.

התראות:

תבנית חדשה. מופעלת כאשר תבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדש אם יש לה מיקום שונה של נקודה 1 או 3.

פריצת תבניות. היא מופעלת כשמופיע בר שנסגר מחוץ לטריז. רק הפריצה לכיוון המטרה נרשמת. פריצה בכיוון ההפוך לא תפעיל התראה.

 

תשומות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • יחס רוחב ערוץ התחלה/סיום - הפרש גובה הערוץ המינימלי הנדרש בתחילת ובסוף התבנית. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואן.