התראות המבוססות על סימולים בזמן אמת ולא בזמן אמת

במידה ואתה רואה את הסמל האדום בגרף, זה אומר שהנתונים מסופקים על ידי BATS. ראה מידע נוסף כאן.

לכל סימול מושהה אחר מלבד המסופק על ידי BATS, האות "D" תוצג.

סמל הנתונים בזמן אמת נראה כדלקמן (לא מוצג סמל אדום).

הקידומת של הבורסה מוצגת רק בקטע מנהל ההתראות.

במקרה ואתה מעלה סימול אשר מבוסס BATS על גרף נתונים בזמן אמת, הקידומת תשתנה בהתאם.

בבקשה שימו לב שהקידומת אינה מוצגת בתפריט ההגדרות של ההתראה. רק שם הסימול מצוין.

אם הגדרת התראה המבוססת על סימול BATS ורכשת חבילת נתונים בזמן אמת בשוק האמריקאי לאחר מכן, ההתראה עדיין תתבסס על סימול ה-BATS, עד שתפעיל מחדש את אותה התראה, אך על סימול הנתונים בזמן אמת הרלוונטי. .

כפי שניתן לראות, אם הגדרת התראה על סמך סימול הנתונים שאינם בזמן אמת, שורת ההתראה לא תוצג על סמל הנתונים בזמן אמת המקביל.