איך לזהות ניירות ערך התואמים לשריעה

המונח 'שריעה' מתורגם באופן ישיר מהשפה הערבית כ"הנתיב הברור והשביל אל המים". חסידי האמונה המוסלמית פועלים לפי חוקים אלה, השולטים בהיבטים שונים של חייהם, כולל מזון, תפילה ועסקאות פיננסיות.

ניירות ערך המוגדרים כ'תואמים לשריעה' מתייחסים להשקעות בחברות העומדות בקנה אחד עם עקרונות השריעה. חברות אלה נחשבות לכאלה המותרות להשקעה לפי העקרונות הללו.

כדי לעמוד בדרישות השריעה, כל חברה חייבת להתאים את הפעילות העסקית וההשקעות שלה, וכן את מצבה הפיננסי, עם עקרונות השריעה.

יחד עם זאת, חברות הפועלות במגזרים מסוימים אינן יכולות להיחשב תואמות השריעה עקב אופי הפעילות העסקית שלהן. מגזרים אלה כוללים למשל אלכוהול, טבק, עסקים הקשורים לבשר חזיר, בידור למבוגרים, הימורים, ייצור נשק ובנקאות וביטוח קונבנציונליים.

אם אתה רואה אייקון המתאר את הכוכב והסהר בדף של נייר הערך, זה מסמל שהחברה מוכרת כתואמת השריעה.