כתובות פעילות יומיות

מה זה "כתובות פעילות יומיות"?

האינדיקטור מציג את מספר הכתובות עם לפחות עסקה אחת או יותר בשרשרת (ברשתות נתמכות) ב-24 השעות האחרונות.

מדוע חשובה "כתובות פעילות יומיות"?

מספר המשתמשים הפעילים ב-24 שעות מציג את רמת האימוץ והשימוש במטבע קריפטוגרפי זה. אם אינדיקטור זה גדל, אז זה עשוי להצביע על עליית ערך עבור המשתמשים, ובהתאם, אפשרות לצמיחה נוספת במחיר המטבע הקריפטו. ירידה במדד המשתמשים הפעילים עשויה להעיד על ירידה בהתעניינות המשתמשים בפרויקט זה, ולעיתים קרובות על ירידה במחיר.