עסקה ממוצעת בדולר ארה"ב

מהי "עסקה ממוצעת בדולר ארה"ב"?

ערך עסקה ממוצע של קריפטו מסוים בדולר ארה"ב.

מדוע חשובה "עסקה ממוצעת בדולר ארה"ב?

המתודולוגיה מאחורי אינדיקטור זה דומה לאינדיקטור "מספר עסקאות". עסקה ממוצעת בדולר ארה"ב יכולה להראות את הפעילות הכוללת והנזילות של הקריפטו. עלייה בעסקה הממוצעת בדולר ארה"ב היא בדר"כ סימן חיובי, שכן במקרה זה נזילות המטבע עולה ולעיתים מחירו. לירידה במספר העסקאות יש השפעה הפוכה.

כיצד מחושבת "עסקה ממוצעת בדולר ארה"ב?

עסקה ממוצעת בדולר ארה"ב מחושבת: ערך כולל של עסקאות בדולר ארה"ב / מספר עסקאות.