כתובות הפסדים %

מה זה "כתובות הפסדים %"?

אחוז הכתובות עם הפסדים ממומשים מתוך כל הכתובות שמחזיקות כעת קריפטו זה.

מדוע "כתובות הפסדים %" חשוב?

אינדיקטור ההפסדים מספק את ההפסדים הממומשים של המחזיקים לנכס קריפטו מסוים. בניגוד לאינדיקטור "in/out/at money", שמכסה פוזיציות לא ממומשות.