כתובות עם יתרה אפסית

מה זה "כתובות עם יתרה אפסית"?

הכתובות שהעבירו (אולי נמכרו) את כל אחזקותיהן של הקריפטו המסוים הזה ב-24 השעות האחרונות.

מדוע חשובה "כתובות עם יתרה אפסית"?

משיכה גדולה של כספים על ידי מספר רב של משתמשים עשויה להצביע על בעיות חמורות (כגון במקרה של FTT) מכיוון שהמחזיקים מאבדים עניין ואמונה בנכס. בנוסף על כך, עלייה חדה במדד זה עשויה להצביע על בעיות נזילות.