בטא

מה זה "בטא"?

בטא היא מדד לרגישות של מניה או תיק כלשהו לשינויים שיש בשוק הכולל. הוא מכמת את הקשר בין תנועות המחיר של נכס מסוים לבין השוק הרחב בכללותו. בטא הוא מדד סטטיסטי המציין את התנודתיות או הסיכון של השקעה ביחס למדד, בדרך כלל מדד כמו ה S&P 500.

מקדם הבטא מחושב על ידי רגרסיה של התשואות ההיסטוריות של הנכס מול התשואות ההיסטוריות של מדד הייחוס.

להלן מה ערכי בטא שונים מסמלים:

בטא = 1: בטא של 1 מציין שהנכס נוטה לנוע בהתאם לשוק. אם השוק יעלה או יורד באחוז מסוים, מחיר הנכס צפוי לנוע באותו כיוון באחוז דומה.

בטא > 1: בטא גדול מ-1 מצביע על כך שהנכס תנודתי או רגיש יותר לתנועות שוק מאשר השוק הכולל. אם השוק יגדל באחוז מסוים, מחיר הנכס צפוי לעלות באחוז גבוה יותר ולהיפך.

בטא < 1: בטא פחות מ-1 מרמז שהנכס פחות תנודתי או פחות רגיש לתנועות שוק בהשוואה לשוק הכולל. אם השוק יעלה או יורד באחוז מסוים, מחיר הנכס צפוי לנוע באותו כיוון אך באחוז נמוך יותר.

בטא = 0: בטא של 0 מציין שאין מתאם בין הנכס לשוק. כלומר, תנועות המחיר של הנכס אינן תלויות בתנועות השוק.

בטא שלילית: בטא שלילית פירושה שמחיר הנכס נוטה לנוע בכיוון ההפוך של השוק. אם השוק יעלה, מחיר הנכס צפוי לרדת, ולהיפך. בטא שלילי קשור לעתים קרובות לנכסים עם מאפיינים הגנתיים או אנטי-מחזוריים.

בטא נמצא בשימוש רחב על ידי משקיעים, מנהלי תיקים ואנליסטים ככלי להערכת סיכונים. הוא נותן תובנות לגבי התנודתיות של הנכס ביחס לשוק ועוזר למשקיעים להבין את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים הקשורים בהשקעה. נכסים עם בטא גבוה יותר נחשבים בדרך כלל מסוכנים יותר, אך עשויים גם להציע פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר.