גודל החוזה

מהו "גודל החוזה"?

גודל החוזה הוא הכמות הסטנדרטית של נכס הבסיס שעומדת בבסיס כל חוזה עתידי. הוא מייצג את סכום הנכס שייקנה או יימכר כשנסחר בחוזה עתידי.

למה גודל החוזה חשוב?

סטנדרטיזציה: חוזים עתידיים הם מכשירים פיננסיים מתוקננים הנסחרים בבורסות. גודל החוזה מבטיח אחידות ועקביות בכל החוזים עבור נכס מסוים. זה מאפשר לסוחרים לדעת את כמות הנכס שהם קונים או מוכרים כאשר הם נכנסים לחוזה עתידי.

ניהול סיכונים וחישוב מינוף: לגודל החוזה יש תפקיד מכריע בניהול סיכונים. היות ולחוזים עתידיים יש גודל חוזה קבוע, סוחרים יכולים לחשב במדויק את החשיפה והסיכון הפוטנציאלי שלהם. הם יכולים לקבוע את הערך הכולל של הפוזיציה שלהם ולהעריך את ההשפעה של תנועות המחירים על הון המסחר שלהם. מסחר בחוזים עתידיים כרוך לעיתים קרובות במינוף, מה שמאפשר להם לשלוט בפוזיציה גדולה יותר עם כמות הון קטנה יותר. גודל החוזה הוא גורם מפתח בחישוב יחס המינוף. על ידי השוואת גודל החוזה לדרישת המרג'ין (הסכום ההתחלתי של ההון הנדרש כדי להיכנס לפוזיציה בחוזים עתידיים), סוחרים יכולים להעריך את המינוף שהם מעסיקים ואת העוצמה הפוטנציאלית של רווחים או הפסדים.

נזילות: גודל החוזה יכול להשפיע על הנזילות של שוק החוזים העתידיים. חוזים בגדלים גדולים יותר נוטים למשוך יותר משקיעים מוסדיים ומשתתפי שוק גדולים יותר. זה עשוי לגרום לנזילות מוגברת, מרווחי ציטוטי מחיר מצומצמים יותר ותנאי מסחר חלקים יותר.