סגירה מוקדמת

מה זה "סגירה קודמת"?

המונח סגירה קודמת מתייחס למחיר שבו מכשיר פיננסי כלשהו סיים את המסחר שלו ביום המסחר הקודם. הוא מייצג את המחיר האחרון שנסחר לפני סגירת השוק.

למה הסגירה המוקדמת חשובה?

דפוסי מחירים: סוחרים מנתחים דפוסי מחירים ומגמות כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות. הסגירה הקודמת היא נקודת מידע חיונית לזיהוי דפוסים כמו גאפים (כאשר מחיר הפתיחה הנוכחי שונה משמעותית מהסגירה הקודמת) או דפוסי המשך (כאשר המחיר ממשיך במגמה שלו מהסגירה הקודמת). דפוסים אלה מספקים תובנות חשובות לגבי תנועות מחירים אפשריות.

רמות תמיכה והתנגדות: רמות תמיכה והתנגדות הן רמות מחיר משמעותיות שבהן מניה נוטה להיתקל בלחץ של קנייה או מכירה. הסגירה הקודמת יכולה לשמש כרמת תמיכה או התנגדות, כי סוחרים עוקבים לעתים קרובות איך המחיר מתנהג בנקודה הזו. אם מניה לא מצליחה לנוע באופן עקבי מעל הסגירה הקודמת, זה עשוי להצביע על התנגדות חזקה. לעומת זאת, אם המניה מוצאת באופן עקבי תמיכה בסמוך לסגירה הקודמת, זה עשוי להצביע על רמת עניין בקנייה.

הערכת תנודתיות: תנודתיות מודדת את מידת תנודת המחירים במכשיר פיננסי. על ידי השוואת המחיר הנוכחי לסגירה הקודמת, סוחרים יכולים להעריך את התנודתיות של נכס. אם המחיר הנוכחי שונה משמעותית מהסגירה הקודמת, זה עשוי לרמוז על תנודתיות גבוהה יותר, מה שיכול להציג הזדמנויות או סיכונים לסוחרים.