יום סליקה

מהו יום סליקה?

יום סליקה בחוזים עתידיים מתייחס לתאריך שבו מסולקות ההתחייבויות של חוזה עתידי. זהו היום שבו החלפת הכספים הסופית ומסירת נכס הבסיס, אם רלוונטי, מתרחשת בין הקונה והמוכר של החוזה העתידי.

מדוע יום סילוק ?

ברוב השווקים העתידיים, יום סליקה מתרחש בסוף חודש פקיעת החוזה. יום סליקה הספציפי עשוי להשתנות בהתאם לבורסה ולכללים המסדירים את החוזה העתידי.

ישנם שני סוגים של שיטות סליקה במסחר בחוזים עתידיים:

מסירה במזומן: חלק מהחוזים העתידיים מסולקים במזומן, כלומר לא מתבצעת מסירה פיזית של נכס הבסיס. ביום סליקת החוזה מסולק על ידי החלפת הפרש המזומנים בין המחיר ההתחלתי של החוזה למחיר הסליקה הסופי שלו. מחיר הסליקה הסופי נקבע בדרך כלל על סמך מחיר ייחוס או מדד, כגון מחיר שוק או ממוצע של מחירי מסחר לאורך תקופה מוגדרת.

מסירה פיזית: חוזים עתידיים מסוימים כוללים מסירה בפועל של נכס הבסיס עם פקיעתו. עבור חוזים אלה, יום הסליקה הוא כאשר מתרחשת מסירת הנכס הפיזי. הקונה משתלט על הנכס, והמוכר מוסר את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה.

חשוב לסוחרים ולמשקיעים להיות מודעים ליום הסליקה של החוזים העתידיים שהם מחזיקים או מתכוונים לסחור. בהתאם לאסטרטגיית המסחר ולכוונותיהם, ייתכן שהם יצטרכו לנקוט בפעולות מתאימות לפני או ביום הסליקה, כמו סגירת פוזיציות, מעבר לחוזה הבא או הסדרה של מסירה פיזית.

יום הסליקה ממלא תפקיד מכריע בסיום חוזים עתידיים ומבטיח את השלמת ההתחייבויות החוזיות. הוא מספק בהירות וסגירה לסוחרים ועוזר לשמור על שלמות ויעילות השווקים של החוזים העתידיים.